GIAO NHẬN SIÊU TỐC BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 1, đường Lý Văn Lâm F5, tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu