KHU VỰC TPBL PHƯỜNG/CHỢ ĐƠN GIÁ
Nội thành TPBL Phường 1 15.000đ/đơn
TPBL Phường 2 15.000đ/đơn
TPBL Phường 3 15.000đ/đơn
TPBL Phường 5 15.000đ/đơn
TPBL Phường 7 15.000đ/đơn
TPBL Phường8 15.000đ/đơn
TPBL Phường Nhà Mát ( Tùy khu vực sẽ thêm phí ) 15.000đ/đơn
Xã/Huyện TPBL Chợ Hòa Bình 40.000đ/đơn
TPBL Chợ Cầu Số 2 50.000đ/đơn
TPBL Chợ Xóm Lung 60.000đ/đơn
TPBL Chợ Láng Tròn 70.000đ/đơn
TPBL Chợ Giá Rai 90.000đ/đơn
TPBL Chợ Hộ Phòng 100.000đ/đơn
TPBL Chợ Phước Long 120.000đ/đơn
TPBL Chợ Ngan Dừa 150.000đ/đơn
TPBL Chợ Kinh Tư 150.000đ/đơn
TPBL Trung Tâm Thương Mại Gành Hào 200.000đ/đơn
TPBL Chợ Cái Dầy 40.000đ/đơn
TPBL Chợ Phú Lộc 60.000đ/đơn
TPBL Chợ Vĩnh Châu 120.000đ/đơn
Điều kiện: 

Thỏa thuận

Thời gian giao – nhận hàng:
180 Phút kể từ khi nhận hàng

Phí đã bao gồm:

  • 1. Tiền thu hộ
  • 2. Miễn phí ship khi không giao được
  • 3. Khách nhận hàng từ 4-6 tiếng
  • 4. Giao lại lần 2 không tính thêm phí
  • 5. Cho khách lựa chọn đồ mua
  • 6. Không phát sinh thêm phí khác